TAPA-FUROS REDONDOS

Referência Nome
TAPA0005 TAPA-FUROS 5mm
TAPA0006 TAPA-FUROS 6mm
TAPA0007A TAPA-FUROS 7mm
TAPA0007B TAPA-FUROS 7mm
TAPA0008 TAPA-FUROS 8mm
TAPA0009A TAPA-FUROS 9mm
TAPA0009B TAPA-FUROS 9mm
TAPA0010A TAPA-FUROS 10mm
TAPA0010P TAPA-FUROS PVC 10mm
TAPA0011 TAPA-FUROS 11mm
TAPA0012 TAPA-FUROS 12mm
TAPA0012P TAPA-FUROS PVC 12mm
TAPA0013 TAPA-FUROS 13mm
TAPA0014P TAPA-FUROS PVC 14mm
TAPA0016A TAPA-FUROS 16mm
TAPA0016B TAPA-FUROS ABA LARGA 16mm
TAPA0018A TAPA-FUROS 18mm
TAPA0018B TAPA-FUROS 18mm
TAPA0019 TAPA-FUROS 19mm
TAPA0020 TAPA-FUROS 20mm
TAPA0022 TAPA-FUROS 22mm
TAPA0023 TAPA-FUROS 23mm
TAPA0024 TAPA-FUROS 24mm
TAPA0025A TAPA-FUROS 25mm
TAPA0025B TAPA-FUROS 25mm
TAPA0025P TAPA-FUROS PVC 25mm
TAPA0030 TAPA-FUROS 30mm
TAPA0032 TAPA-FUROS 32mm
TAPA0035 TAPA-FUROS 35mm
TAPA0038P TAPA-FUROS PVC 38mm
TAPA0040 TAPA-FUROS 40mm
TAPA0045 TAPA-FUROS 45mm
TAPA0050 TAPA-FUROS 50mm
TAPA0055 TAPA-FUROS 55mm